"České šachy" na Czechopen

classic
Přejít na obsah

"České šachy" na Czechopen

HryJinak - deskové hry, které hrajete s lehkostí
Published by Petr Doubek v Hry · 14 Srpen 2022
Na Mezinárodním festivalu šachu a her CZECHOPEN v Pardubicích se uskutečnil již III. ročník otevřeného turnaje MČR ve variantě šachu nazvané „České šachy“. Někteří hráči si však před přihlášením do turnaje položili otázku: Mohu se turnaje úspěšně zúčastnit, když neznám ani teorii hry „Českých šachů“? Odpověď na tuto otázku je však snadná: Ano, vyhrávat lze i bez znalostí teorie, stačí mít hlavně velkou představivost. Níže uvedené komentované partie Vám pomohou jednoduše definovat jakým tahům se vyhnout a jaké naopak preferovat.

Výsledky MČR 2022 v "Českém šachu"


Ale nyní si již pojďme připomenout minulý ročník několika vybranými partiemi, které názorně ukazují, jakých chyb nebo nepřesností se mohou dopouštět hráči v této variantě šachu, ale i v klasickém šachu. Jsou to např. „samozřejmé tahy“, neboli tahy, které jsou v „určitých podobných pozicích dobré a fungují“. V „Českém šachu“ se však výsledek takových tahů může projevit velmi brzy. Již v 6. až 12. tahu se hráč může dostat do prohrané pozice. Další poměrně častou nepřesností až chybou hráčů „Českých šachů“ je zaměření se pouze na své figury a příležitosti umístit pěšce. V takovém případě má soupeř také výrazně vyšší šanci vyhrát.
Na těchto partiích je také vidět, že „České šachy“ mají délku teorie zahájení přibližně 1 až 2 tahy, studiu teorie zahájení se tak, u této hry s šachovými figurami, není nutné věnovat. Partie nekončí poloprázdnou šachovnicí a náročnými koncovkami, ale pozicí, kterou bychom v klasickém šachu pravděpodobně nazvali střední hra. Tedy ani teorii koncovek v „Českém šachu“ nehledejte.
„České šachy“ stačí jednoduše a pouze hrát. Je to doslova lidová hra a proto dostala nový název: FOLKY®
Výsledky partií v „Českém šachu“ proti silnějším soupeřům Vám navíc mohou ukázat, jaký potenciál na zvýšení výkonnosti v klasickém šachu máte, pokud v něm zdokonalíte Vaše znalosti teorie hry.

Pavel Čech – Milan Borůvka
1. Vh6 Va3 2. h3 Sc5 3. Sc4 Vh7 4. Jc3 a7 5. a2 a6 6. Sf4 zatím je pozice v podstatě vyrovnaná, 6. .. Jc6
V této pozici bylo vhodnější 6. .. Jf6 pro omezení možností bílé věže umístěné na h6.
7. Vd6 Vb3 souhra figur bílého začíná být poměrně hrozivá, ale černý se místo blokování soupeře soustředí na zlepšování pozic figur pro umístění dalších pěšců. Bílý nyní bez problémů postupně umístí 4 pěšce, kdežto černý pouze 3! 8. d1 b7 9. e2 b4 10. Jf3 e7 11. d2 Jf6 12. d5 Je5 Zde bylo za černého lepší Se6 s poměrně zajímavou protihrou s možnostmi umístit pěšce po Vg7 na g8, po Jd8 na f7 a po Sf4 na h7. 13. Vb6 g4 14. b5 Je4 nešlo 14. .. d7 pro 15. Je4 a s nekrytelnou hrozbou na g5 15. Vg6 Jg5 16. Sd3 Vb1 17. Vg7 Se6 lepší bylo Sf5 18. Jh4 Sf5 19. Je4 Vh6 20. Vg6 Sd4 lepší bylo Sf2 pro možnost obsazení rizikového pole g3 21. Jg2 Vh7 opět bylo lepší Sf2 a poslední možnost jak odvrátit umístění posledního pěšce bílého, i když souhra bílých figur je tak silná, že umístění posledního bílého pěšce by přišlo po několika dalších tazích také, pouze na jiném poli 22. Je3 Vc1 23. Jf1 f7 24. g3 1-0
V první z partií došlo již v 6. tahu černého k poměrně zásadní nepřesnosti, díky které bílý získal náskok jednoho pěšce, který byl nakonec rozhodující.


Milan Borůvka – Tomáš Vrzal
1 Vh6 Va3 2. Sf4 Sc5 3. Va2 Vh7 4. h2 a7 5. h3 a6 černý zvolil symetrické tahy, i když takový postup není příliš výhodný 6. Jf3 Sf5 7. Vg6 d7 8. g2 e7 9. g5 Jf6 10. d2 Jc6 11. Jc3 Vb3 12. Jd4
Sd3 černý si uvědomil, že musí bílému blokovat možnosti umístění dalších pěšců, nyní však již bude obrana obtížná (viz diagram) 13. Se2 Vh8 14. Sd1 lepší bylo 14. Vg8 pro blokování osmé řady, černý má sice možnost umístit pěšce ne h7, ale tím byl zablokoval věž, nelze 14. .. Sg6 s možností umístit pěšce i na h5, pro 15. Sd3 s řadou možností umístit pěšce 14. .. Se2 15. Sc2 b8 16. Va1 lepší bylo Vb2 s nekrytelným b1 a následným 16. .. Sd3 17. Sd1 Se2 18. Je4 Sd6 19. c2 Jh5 (plánuje blokovat případnou hrozbu na g3) 20. Se5 bílý vytvořil další příležitost, kterou již černý nepokryje 20. .. Jf6 21. Jf5 Sf2 22. g3 16. .. Vb1 17. a4 b4 18. Sd3 Sb6 19. b5 d8 20. Vh6 Sh5 hrubá chyba černého, uvolňuje pole, kam může bílý okamžitě umístit pěšce 21. e2 1-0 Hra mohla pokračovat např. 20. .. Je5 s přímou hrozbou na g4 21. Jf3 jediná obrana bílého 21. .. Jg6 22. Vh7 vynucený tah, bílý blokuje hrozící tah Jh7 s nekrytelným f8. Hrozby však jsou oboustranné, např. po 22. .. Sd4 by následovalo 23. Sg3 s hrozbou na h4 23. .. Jh4 24. Sc4 s hrozbou na a2, kdy nelze 24. .. Vb3 pro 25. e1 nebo 23. Sc2 Sd1 24. Sb3 s nekrytelným a2.
V další partii si černý poměrně pozdě uvědomil, že je nutné aktivněji blokovat souhru soupeřových figur. Bílý již měl v ten okamžik umístěno 5 pěšců a velmi solidní souhru figur i dostatek prostoru. Následující vývoj partie tak byl již v podstatě nezvratný.

Ve třetí vybrané partii, z turnaje na CZECHOPEN 2021, zvítězil hráč s černými kameny. Zajímavý byl začátek, kdy byla hra také v podstatě symetrická, což dokonce většinou přináší více výhod bílému. V dalším průběhu partie však černý využil určité poziční nevýhody bílého, podařilo se mu získat výhodu několika temp a následně poměrně hladce zvítězil.
Pavel Čech – Tomáš Vrzal
1. Vh7 Va2 2. h3 a6 3. Sb2 Sg7 4. Jc3 Jf6 5. Sd3 Se6 6. Ve1 Vc8 velmi zajímavý tah, černý již počítá s umístěním jezdce přes d7 na e5 a s možností umístit pěšce na c4, příp. na c6 po následujícím přesunu střelce na d5 7. e4
V této pozici bylo lepší b1 s ideou 8. Ve5 7. .. g8 8. b1 Jbd7 9. Vh5 Je5 10. e2 c4 bílého pozice je nyní poměrně stísněná s omezenou souhrou figur a černý tak má prostor i čas na umístění zbývajících pěšců 11. Vf5 d7 12. Jf3 Sf7 13. Sc2 e8 14. Sc1 Va5 15. g5 d5 16. Se3 Vac5 17. g1 Sh5 18. d1 g4 a bílý vzdal, jelikož nemá okamžitou možnost umístit svého zbývajícího pěšce a nezabrání umístění posledního černého pěšce na c6 v následujícím tahu.

Pro doplnění i zajímavost je možné uvést i několik statistických údajů z tohoto i dalších uskutečněných turnajů v „Českém šachu“:
Počet šachových oddílů z ČR, jejichž hráči se turnajů zúčastnili: 18
Počet odehraných turnajových partií: 185
Průměrný počet tahů na partii: 21
Počet výher za bílé: 91
Počet výher za černé: 89
Počet remíz: 5
Věk nejstaršího hráče: 76 let
Věk nejmladšího hráče: 9 let
Počet zúčastněných žen: 5

Turnajů se však zúčastnili i neregistrovaní hráči, což je jedním z cílů této hry s šachovými figurami.
Chceme motivovat více osob všech věkových kategorií k prvnímu usednutí nebo návratům za šachovnice, ať již zůstanou jen u „Českých šachů“ nebo postupně budou hrát i klasické nebo Fischerovy šachy.

A nezapomeňte, že „České šachy“ (FOLKY®) můžete hrát také on-line: www.czechchess.org

Nyní máte i možnost nastavení síly šachového motoru v rozmezí úrovní „začátečník“ až „klubový hráč“.

Tak na viděnou za šachovnicí na dalším CZECHOPEN v Pardubicích nebo jiném turnaji!Baví Vás logické deskové hry? Pokud ano, tak vyzkoušejte novou hru s šachovými figurami. Je to zcela odlišná dimenze hry, než klasické šachy, kterou rozhodně stojí za to vyzkoušet.
Návrat na obsah